Torbjørn Engen

Regnskap

Torbjørn er siviløkonom og har sin utdanning fra Universitetet i Lund/HHB Bergen. Han har lang erfaring fra økonomistyring/administrasjon og er den i selskapet som naturlig nok passer på inntekter og utgifter. Torbjørn er selskapets  styreleder og RIB fører/guide ved behov. Hytteliv er vel den mest framtredende interessen utenom jobben

Stella Polaris
Torbjørn Engen
En mann som fører en RIB