Knut Westvig

Knut har sin bakgrunn fra Norges Idrettshøgskole og er i bunn og grunn «gymnastikklærer» Har aldri undervist i skolen men hatt ansvar for trener/lederutdanning i Norges Idrettsforbund og jobbet med utviklingen av FYSAK modellen i Nordland Fylkeskommune. Knut er selskapets daglig leder og hoved administrator. Seiling og friluftsliv generelt står høyt i kurs og også Knut kjører RIB og guider ved behov.

Stella Polaris
Knut Westvig
En mann med briller og hjelm