w

KETIL OLSEN

24.01.201813:47 Torbjørn Engen

Ketil er fra Lofoten, nærmere bestemt Stamsund. Har i sin yrkeskarriære hele tiden vært knyttet til Forsvaret, siste gang Ketil studerte var det ved Forsvarets Stabsskole. Ketil er musketeer  i «Nyholms Skandses Compagnie» interesserer seg for litteratur og kjører RIB/guider