w

Henry Johnsen

23.01.201813:15 Torbjørn Engen

Henry er landbruksutdannet og har vært med på flere spennende landbruksprosjekter blant annet i Tanzania og i Russland. Før han kom til oss var han driftsleder på Bioforsk Vågøynes. I selskapet har han ansvar for turproduksjon og noe salg. Henry`s tittel er «profesjonell eventyrer» en tittel han kler godt. Alle må ta et tak, også Henry som tilhører grunnstammen av RIB førere og guider.