Hei, Henry.
Jeg vil takke Stella Polaris – og hver enkelt i selskapet som bidro til at vårt arrangement på Tuvsjyen fredag 1 juni 2018 ble en suksess.
Til tross for et uoversiktlig omfang og mange usikre faktorer, ble hele greia svært vellykket, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger.
Tuvsjyen har fått takksigelser i egen mail.
At været var grått, og at enkelte ikke kan kle seg, rår vi ikke over. Med justering av bussavganger kom vi godt ut av det likevel.

Med vennlig hilsen

Alf Bikset

Norges Takseringsforbund avd. Nordland